Privacybeleid

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij, Invinco GmbH (‘Invinco’), hechten veel waarde aan iedere klant en elke zakenrelatie. Wij waarderen uw vertrouwen in ons ten zeerste. Wij zijn ons bewust van het feit dat u belang hecht aan een correcte hantering van uw gegevens. Aangezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij ons de hoogste prioriteit heeft, zijn onze bepalingen voor gegevensbescherming dermate aangepast, dat de opslag en het gebruik van uw vertrouwelijke gegevens duidelijk geregeld zijn. In dat kader garanderen wij een absoluut vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. In dit bericht informeren wij u over de verschillende manieren waarop wij persoonlijke gegevens hanteren en hoe wij daarbij uw gegevens beschermen.

Privégegevens van onze klanten worden in principe niet doorgegeven aan derden, en indien noodzakelijk, slechts voor zover wettelijk voorgeschreven of toegestaan is. Uw persoonlijke gegevens worden door Invinco niet aan bedrijven verstrekt, die niet gelieerd zijn aan Invinco en uw persoonlijke gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden voor hun producten gebruiken.
Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

De bepalingen in deze verklaring aangaande gegevensbescherming gelden voor Invinco en daaraan gelieerde bedrijven. De volgende privégegevens worden door Invinco verzameld en bewaard en uitsluitend voor de hierna vermelde doeleinden gebruikt:

  • Gegevens die wij via een vragenlijst of ander formulier (bijv. voor het openen van een rekening) van u ontvangen hebben, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, inkomen, kapitaal en dergelijke. Deze data worden door ons gebruikt om plaatsvervangend uw rekeningen te kunnen beheren, om transacties in uw opdracht door te voeren, om uw beleggingsstrategieën te bepalen en om eventueel andere geschikte producten en diensten voor u te selecteren:
  • Gegevens die inzicht geven in uw monetaire transacties, bij ons of bij gelieerde bedrijven, zoals bijv. uw saldo, de verrichte transacties en soortgelijk betalingsverkeer. Deze informatie wordt gebruikt om de door u gewenste transacties uit te kunnen voeren en de juistheid van gegevens en daaruit volgende analyses, die wij in het kader van portefeuillebeheer uitvoeren, te garanderen.
  • Het is mogelijk, dat wij andere gegevens van u gebruiken, zoals bijv. informatie over transacties, sitenavigatie en gegevens van vrijwillig ingevulde vragenformulieren, waaruit blijkt op welke wijze en in welke mate u gebruik maakt van de door ons aangeboden onlinediensten. Deze informatie stelt ons in staat om de kwaliteit van onze producten en diensten continu te optimaliseren.
  • Informatie en gegevens, die wij uit bepaalde gebruikersinformatie halen, bijv. betreffende uw kredietverkeer en kredietstatus. Wij gebruiken deze informatie om uw geschiktheid voor een bepaald Invinco-product of dienst in kaart te brengen, om bij ons uitstaande vorderingen te innen of om te rapporteren en onze rechten en eigendommen te beschermen.

Het gebruik van uw gegevens bij Invinco

De gegevens die wij in verband met uw transacties bij en ervaringen met Invinco of een aan Invinco gelieerd bedrijf verzameld hebben, kunnen door hen gebruikt worden. Verder kunnen enkele (gelijksoortige) data, die door de gebruikersinformatie m.b.t. uw inningen verkregen worden, zoals bijv. kredietinformatie, gemeenschappelijk gebruikt worden.
Het gebruik van uw gegevens buiten Invinco

Invinco is wettelijk bevoegd om, teneinde het beheer van uw portefeuille bij Invinco, de verbetering van onze diensten en het leveren van de door u gewenste producten te kunnen uitvoeren, uw gegevens, zoals ze hierboven gedefinieerd zijn, aan bedrijven die niet gelieerd zijn aan Invinco door te geven, voor zover toegestaan. Verder kan Invinco, in uw belang, uw gegevens aan hen doorsturen, om u informatie over door Invinco aangeboden producten- en diensten te verstrekken.
Deze bedrijven zijn:

Bedrijven, die financiële producten en diensten hebben samengesteld die door Invinco worden aangeboden, zoals banken, handelsondernemingen in waardepapieren, beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Bedrijven, die niet tot de financiële sector behoren en in opdracht van ons handelen en diensten verlenen, zoals drukkerijen, vergelijkingssites, boekhoudbedrijven die de verwerking van rekeninguittreksels verzorgen, bedrijven die reclame maken voor onze producten en diensten. Overige bedrijven, bijv. zelfstandigen of technici zoals ICT’ers, die vakkundig onze hardware en software beheren, overheidsinstanties en bestuursambtenaren, analysebureau’s voor gebruikersinformatie en overige organen, die gerechtigd zijn om uw gegevens te gebruiken.
Wij garanderen de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens

Alle medewerkers van Invinco zijn verplicht om zich te houden aan de normen en regels aangaande de bescherming van uw persoonlijke informatie. Medewerkers die zich niet aan deze regels houden, worden ter verantwoording geroepen en er zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen. Wij eisen van onze externe partners, die toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens voor service-, marketing- en administratiedoeleinden, via een geheimhoudingsverklaring dat uw gegevens alleen voor de vooraf omschreven doelen gebruikt worden. Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze regels t.a.v. gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot uw bevoegde Invinco-broker. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken via +491802-734387, of via e-mail: info@invinco.be.