15 okt 2015

Actief gemanagede fondsen scoren beter in rendement – Invinco informeert:

Welke fondsen lonen zich voor particuliere beleggers werkelijk – Indexfondsen en ETF of beter, actief gemanagede fondsen die zelfstandige investeringsbeslissingen nemen? Studies tonen aan dat fondsen die index onafhankelijk ageren, wat betreft het rendement meestal een lengte vooruit zijn – zelfs na bank- en transactiekosten.

Veel beleggers zijn door een verscheidenheid van fondsproducten onzeker welke aanbieder het hoogste rendement brengt – kunnen de vermeende gunstige indexfondsen overtuigen of zijn het toch de actief gemanagede investmentfondsen ,zoals het RHP Vola Strategy van Invinco, die uiteindelijk rendabeler zijn? Over dit thema heeft de economische wetenschapper A. Petajisto van de NYU Stern School of Business onlangs een omvangrijk onderzoek gedaan en hiervoor de performance van US aandelenfondsen met een vermogen van minstens 10 miljoen US dollar tussen de jaren 1990 tot 2009 geanalyseerd.

De uitkomst is zeer duidelijk en zou voor besluiteloze particuliere beleggers, die een maximale performance voor vermogensopbouw zoeken, een plus aan orientering zorgen.
Zoals Petajisto heeft aangetoond, zijn de top-performer uit de fondsenwereld vooral zulke actieve aandelenfondsen, die niet op een reine Index-Tracking zetten, maar hun portfolio vrij van Benchmarks en vergelijkingsindices structureren. Die 20 procent van de fondsen met de hoogste Active Share – een kengetal dat aangeeft hoe onafhankelijk een fondsvermogen ten opzichte van indices opgebouwd is – realiseren (na kosten en bankkosten) gemiddeld een rendement, die de relevante vergelijkingsindex om 1,26 procent overtreft. Zonder rekening houdend met de kosten bedraagt het meerbedrag in dit segment zelfs 2,61 procent.
Investmentfondsen die overwegend dichtbij index ageren (fonds met een laag Active Share), blijven in de vergelijking bij de rendementsverwachting van de beleger vaak duidelijk achter, vooral bij onvoordelige kostenstructuur.

Een actief fondsmanagement, dat gerichte koop- en verkoopbeslissingen neemt, in plaats van een Index zoals de Dax of de Dow Jones, loont zich voor de investeerders. Invinco GmbH zet met het actief en flexibel gemanagede fonds RHP Vola Strategy het accent op aandelen van Noord Amerikaanse en Europese bedrijven. Investeringsbeslissingen worden van het fondsmanagement van Invinco voortdurend op basis van fundamentele en technische analyses en daaruit gewonnen koop- of verkoopsignalen getroffen. De RHP Vola Strategy onderscheidt zich door een duidelijk gedefinieerde kansen-risico-profiel en een zeer actieve
stijl van management; het fonds eigent zich vooral voor particuliere beleggers, die primair
groei-georienteerd investeren willen en boven doorsnee rendement kansen tegenover een focussering op liquiditeit en zekerheid van het ingezette kapitaal prefereren.

Het fondsmanagement van Invinco informeert op de newsblog invinco.net over verdere meldingen betreffende het RHP Vola Strategy.